top of page
ptsd

Kris, trauma och PTSD

Svåra händelser kan drabba vem som helst och förr eller senare i livet så drabbas vi alla på olika sätt. Det kan handla om kriser, dödsfall eller traumatiska händelser som övergrepp eller olyckor. Det är inte alltid som man behöver gå i psykologisk behandling men man kan behöva det för att komma vidare. Läs mer om vad de olika tillstånden kan innebära. Det går att bearbeta det som du drabbats av. 

Vad är trauma?

Ordet trauma betyder skada. Det kan uppstå efter en svår chockartad händelse och innebär ofta att man har svårt integrera och förstå det som hänt. Man kan uppleva starka känslor och agera på sätt man inte förväntat sig. Traumatiska händelser kan vara sexuella övergrepp, bilolyckor, bevittnande av dödsfall, mobbning, våld eller någon annan stressande händelse som har påverkat livet.

Kriser, trauma, akut stressreaktion och post-traumatisk stress (PTSD)

Det är skillnad på kriser, trauma, akut stressreaktion och post-traumatisk stress. Även om de kan ha liknande symptom så är det olika tillstånd. Kriser kan ske vid oväntade händelser som dödsfall, förlust av arbete eller relationsproblem. De går ofta över efter ett tag. Kriser är en naturlig del av livet och drabbar de flesta någon gång.
  Trauma är en chockartad händelse som är mer plötslig och omfattande. I samband med traumat följer ofta en akut stressreaktion som kan hålla i sig upp till fyra veckor. Det innebär ofta en chockfas på några dagar och sedan en bearbetningsfas på upp till fyra veckor. Här kan man uppleva overklighetskänslor, panikångest, sömnproblem och flashbacks. Dessa symptom kan vara övergående men om de inte har gått över efter fyra veckor så kan man prata om post-traumatisk stress (PTSD). PTSD är ett separat tillstånd som man kan behöva hjälp att bearbeta. På Traumahjälpen arbetar vi med en skonsam metod för att få hjälp att tillfriskna från PTSD.

Post-traumatisk stressyndrom (PTSD)

Om du har varit med om ett trauma som övergått till PTSD så är du inte ensam. Ungefär 6 % av Sveriges befolkning får post-traumatisk stress någon gång under sitt liv.

Har du något eller några av dessa symptom:

  • undvikanden av platser eller saker som påminner om traumat

  • negativa tankar om dig själv

  • negativa känslor som rädsla, skam och skuld

  • spändhet i kroppen 

  • flashbacks

  • mardrömmar och/eller sömnproblem

 

Om du upplever några symptom på detta så kan du utvecklat PTSD. Det är ett tillstånd som går attt behandla och vi gör en grundlig bedömning av dina ptsd-symptom innan vi startar en behandling.

Komplex PTSD

Vid längre traumatiska händelser eller upprepade trauman kan man utveckla komplex traumatisering. Detta innebär ofta att man har svårt med sin identitet, med gränssättning och med intimitet i nära relationer. Komplex ptsd kan exempelvis utvecklas vid sexuella övergrepp i barndomen, relationer med våld i nära relation eller tortyr under krigssituationer. Det går att tillfriskna från även från detta, men det kan ta lite längre tid.

Stress, ångest, depression och sömnproblem

Du kan även få hjälp med ångest, depression och relationsproblem, vilket man också kan få i samband med svåra händelser. Vi arbetar här med Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kontaka oss gärna för en kostnadsfri konsultation eller boka ett första besök. 

Om du har självmordstankar eller funderar på att skada dig själv ber vi dig kontakta din närmaste akutpsykiatriska mottagning eller ringa 112.

Information om behandling för trauma

Läs om vad en behandling kan innebära och hur du kan få hjälp.

Boka ett första samtal idag.

bottom of page