top of page

Vad är trauma?

Ordet trauma betyder skada. Det kan uppstå efter en svår chockartad händelse och innebär ofta att man har svårt integrera och förstå det som hänt. Man kan uppleva starka känslor och agera på sätt man inte förväntat sig. Traumatiska händelser kan vara sexuella övergrepp, bilolyckor, bevittnande av dödsfall, mobbning, våld eller någon annan stressande händelse som har påverkat livet. Det går att bearbeta och komma över.

Kris och olika traumareaktioner

Det är skillnad på kriser, trauma, akut stressreaktion och posttraumatisk stress (PTSD). Även om de kan ha liknande symptom så är det olika tillstånd. Kriser kan ske vid oväntade händelser som dödsfall, förlust av arbete eller relationsproblem. De går ofta över efter ett tag. Kriser är en naturlig del av livet och drabbar de flesta någon gång.
 

Trauma är en chockartad händelse som är mer plötslig och omfattande. I samband med traumat följer ofta en akut stressreaktion som kan hålla i sig upp till fyra veckor. Det innebär ofta en chockfas på några dagar och sedan en bearbetningsfas på upp till fyra veckor. Här kan man uppleva overklighetskänslor, panikångest, sömnproblem och flashbacks. Dessa symptom kan vara övergående men om de inte har gått över efter fyra veckor så kan man prata om post-traumatisk stress (PTSD). PTSD är ett separat tillstånd som man kan behöva hjälp att bearbeta. På Traumahjälpen arbetar vi med en skonsam metod för att få hjälp att tillfriskna från PTSD.

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en psykisk hälsotillstånd som kan uppstå efter att en person har upplevt en traumatisk händelse, såsom övergrepp, olyckor, naturkatastrofer eller krigshandlingar. Trauma refererar till den djupt störande händelsen som kan leda till långsiktiga psykiska effekter. Trauma är vanligt, ungefär 6 % eller runt 600 000 personer lider av PTSD i Sverige. PTSD karaktäriseras av symtom som återupplevande av händelsen, undvikande av triggers, samt ökad vaksamhet och irritabilitet, vilket påverkar vardagsfunktionen. Trauma och svåra händelser kan också leda till annan psykisk ohälsa som ångest och depression, vilket vi på Traumahjälpen också kan behandla. Förståelse för PTSD och trauma är centralt för att erbjuda rätt stöd och behandling, vilket kan leda till återhämtning och ett normalt liv. 

Har du något eller några av dessa symptom:

  • undvikanden av platser eller saker som påminner om traumat

  • negativa tankar om dig själv

  • negativa känslor som rädsla, skam och skuld

  • spändhet i kroppen 

  • flashbacks

  • mardrömmar och/eller sömnproblem

 

PTSD är ett tillstånd som går attt behandla och vi gör en grundlig bedömning av dina symptom innan vi startar en behandling.

Komplex PTSD

Vid längre traumatiska händelser eller upprepade trauman kan man utvecklat komplex traumatisering. Detta innebär ofta att man har svårt med sin identitet, med gränssättning och med intimitet i nära relationer. Komplex ptsd kan exempelvis utvecklas vid sexuella övergrepp i barndomen, relationer med våld i nära relation eller tortyr under krigssituationer. Det går att tillfriskna från även från detta, men det kan ta lite längre tid.

Stress, ångest, depression och sömnproblem

Du kan även få hjälp med ångest, depression och relationsproblem, vilket man också kan få i samband med svåra händelser. Vi arbetar här med Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kontaka oss gärna för en kostnadsfri konsultation eller boka ett första besök. 

 

 

Om du har självmordstankar eller funderar på att skada dig själv ber vi dig kontakta din närmaste akutpsykiatriska mottagning eller ringa 112.

Behandlingen för PTSD

Läs om vad en behandling kan innebära och hur du kan få hjälp.

Boka ett första samtal online idag

bottom of page