top of page

Hjälp när du behöver det

  • Behandling för PTSD eller annan psykisk ohälsa som ångest, stress, depression och relationsproblem
  • ​Samtal via video eller på mottagning i Stockholm 
  • Legitimerad psykolog 

Varför Traumahjälpen?

Traumahjälpen startade som ett initiativ för att minska vårdtider för personer som varit med om trauman som sexuella övergrepp men vi behandlar även andra trauman som olyckor och annan psykisk ohälsa. Det kan idag ta flera år för personer som varit med om trauma att få  behandling och detta vill vi ändra på genom att erbjuda en behandling som är effektiv och skonsam för att hjälpa människor tillbaka till livet. 

Vad kan jag få hjälp med?

Här kan du få hjälp med att bearbeta händelser som varit svåra så som övergrepp, olyckor eller annan psykisk ohälsa. Vi arbetar gärna med kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp, då behandlingsmetoden vi arbetar med passar bra för det. Lider du av ångest, depression, sömnproblem, stress eller relationsproblem så kan du också få hjälp med det.

Hur går en behandling till?

Här kan du läsa mer om Traumahjälpen.

bottom of page