top of page
Vänner som ler

Behandling för svåra händelser

  • Behandling för PTSD, trauma, ångest och depression
  • ​Via video eller på mottagning i Stockholm 
  • Legitimerad psykolog med korta väntetider

Vad är PTSD?

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en psykisk hälsotillstånd som kan uppstå efter att en person har upplevt en traumatisk händelse, såsom övergrepp, olyckor, naturkatastrofer eller krigshandlingar. Trauma refererar till den djupt störande händelsen som kan leda till långsiktiga psykiska effekter. Trauma är vanligt, ungefär 6 % eller runt 600 000 personer lider av PTSD i Sverige. PTSD karaktäriseras av symtom som återupplevande av händelsen, undvikande av triggers, samt ökad vaksamhet och irritabilitet, vilket påverkar vardagsfunktionen. Trauma och svåra händelser kan också leda till annan psykisk ohälsa som ångest och depression, vilket vi på Traumahjälpen också kan behandla. Förståelse för PTSD och trauma är centralt för att erbjuda rätt stöd och behandling, vilket kan leda till återhämtning och ett normalt liv. 

Vad innebär en behandling?

Effektiv behandling med korta väntetider

Traumahjälpen har som mål att du som varit med om ett trauma och kan ha problem som PTSD, ångest och depression skall få behandling så fort som möjligt. Vi vet att det idag kan ta flera år att få rätt behandling och att väntetiderna kan vara långa. Detta vill vi ändra på.

Här behandlar vi trauman som våldtäkt och anra sexuella övergrepp, bevittnande eller utsatthet av våld, olyckor som bilolyckor eller andra svåra händelser. Traumabehandling är skonsam, effektiv och evidensbaserad och det går att träffas bekvämt från sitt eget hem via video eller på mottagning i Stockholm. Behandlingen utförs av  legitimerad psykolog. 

Det går att komma vidare.

Om Traumahjälpen

Här kan du läsa mer om Traumahjälpen.

bottom of page