top of page

När du drabbats finns vi här

  • Behandling för ptsd, trauma och sorg kopplat till förluster
  • Legitimerad psykolog
  • ​I Stockholm eller online med korta väntetider
Friends by the Lake
psykolog stockholm

Du är inte ensam

Trauma är vanligt, ungefär 6 % eller runt 600 000 personer lider av post-traumatisk stress (PTSD) i Sverige. Det kan ta mellan 8-10 år från att man drabbats tills att man får rätt behandling, men ibland kan det ta ännu längre tid. Sen kan man få stå länge i kö för behandling och det innebär ett onödigt lidande.

 

Här kan du få traumabehandling tillsammans med en psykolog som arbetar med en evidensbaserad psykologisk behandling. Det går att bearbeta olika typer av trauma, för symptomen vid trauma kan vara lika även om händelserna skiljer sig åt. Här bearbetar vi våldtäkter, bilolyckor, dödsfall, våld som exempelvis misshandel, mobbning under uppväxt eller andra svåra händelser. Du kan också få hjälp med behandling av depression, ångest, stress och relationsproblem vid behov. Det går att komma vidare.

Vad är trauma och ptsd?

Läs mer om vad kris, trauma och ptsd innebär här.

Vad innebär en behandling för ptsd?

Mer information om behandling av ptsd

Här kan du får mer information om ett första bedömningssamtal och

hur behandling av ptsd och annan psykisk ohälsa kan gå till.

Boka ett första besök

För att se hur vi bäst kan hjälpa dig kan vi träffas för ett första besök via video

eller i Stockholm.

Om Traumahjälpen

Här kan du läsa mer bakgrunden till traumahjälpen och om psykologen

Ellen Lindgren som är grundare.

bottom of page