top of page
video therapy

Tillgänglig online

Besök via video

Ett första samtal inför en behandling.

  • 1 timma
  • 1 249 svenska kronor
  • Videobesök

Beskrivning av tjänsten

Behandlingen innefattar ett första samtal där vi pratar om vad du varit med om och kartlägger dina symtpm. Om du bedöms ha nytta av behandlingen så går vi vidare med en behandlingsfas. Själva behandlingen innefattar mer kunskap om PTSD och en 5-sessioner psykoterapi med metoden Written exposure therapy (WET) där du kommer få skriva om det du varit med om. WET kan hjälpa till att uppleva ett traumaminne som mindre känslomässigt laddat, du kan lära dig att tolerera de negativa känslor som är kopplat till minnet av händelsen och hantera fysiska reaktioner, som hjärtklappning och svettningar. Du får prata om hur händelsen påverkat dig och vad den betytt för dig. ​ Metoden utvecklades av psykologerna Brian Marx and Denise Sloane som arbetar vid National Center for PTSD i USA. Om du skulle behöva fler sessioner efter behandlingen så kan vi också erbjuda extrasessioner men det behövs oftast inte. Du får också med dig kunskap att använda efter behandlingen och vi följer också upp resultatet en tid efter avslut för att se att du har fått god effekt av interventionen. Behandling kostar 8995 kr och det finns möjlighet till delbetalning. Observera att vi inte behandlar svårt krigsdrabbade personer eller personer som befinner sig i våldsamma relationer. I dessa fall hänvisar vi vidare till lämplig enhet eller Kvinnojour. Kontakta då Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 och http://kvinnofridslinjen.se/sv/ Om du har självmordstankar eller funderar på att skada dig själv ber vi dig kontakta din närmaste akutpsykiatriska mottagning eller ringa 112.


Avbokningspolicy

Avbokning skall ske 24 timmar innan bokad session, efter det utgår full avgift för uteblivet besök.


bottom of page