top of page
ptsd psykolog

Behandling för trauma och annan problematik

Ett första bedömningssamtal

Under det första samtalet pratar vi om din historia och kartlägger vi vad du varit med om. Du får också fylla i skattningsformulär. Om du bedöms ha nytta av behandlingen så går vi vidare med behandling efter det. Ett första samtal kan ske online via video eller på mottagning i Stockholm.

Behandlingen för trauma

Behandlingen kan anpassas efter vad du behöver hjälp med, beroende på vad du har varit med om. Du kan lära dig att tolerera de negativa känslor som är kopplat till minnet av händelsen eller händelserna och hantera fysiska reaktioner. Du kommer att få prata om hur det du varit med om påverkat dig och vad den betytt för dig.

  Om du har en händelse som du behöver bearbeta djupare har vi ett samtalspaket som innehåller 7 sessioner med psykoedukation om trauma och psykoterapi med metoden Written exposure therapy (WET). Behandlingen är evidensbaserad, vilket innebär att forskning har visat att den ger goda resultat. Metoden utvecklades av psykologerna Brian Marx and Denise Sloane som arbetar vid National Center for PTSD i USA. Den innebär att man skriver om det man varit med om och genom att göra det kan man uppleva traumaminnen som mindre känslomässigt laddade. Man kan få nya insikter och bättre kontroll över sin historia.

  Om du har varit med om mer komplexa trauman så arbetar vi mer mindfulnessbaserat med emotionsreglerande tekniker som har sin grund i KBT, emotionsfokuserad terapi och relationsfärdigheter. Här får du se hur dina mönster har utvecklats över tid, du kan få träna på att identifiera tankar och känslor kopplade till din inlärningshistoria. Det kan handla om att sätta gränser, att stå ut med svåra känslor och att ta initiativ mot dina mål.

  Behandlingen innehåller även ett digitalt hjälpmedel för ptsd. Vid behov kan extra sessioner ges.

Behandling av andra problem

Om du lider av ångest, depression, sömnproblem, dålig självkänsla eller stress så kan du få hjälp med behandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi behandlar också problem i par-relation utifrån intergrativ beteendeterapi för par (IBCT).

Behandlingen innefattar analys av beteenden, målformulering, arbete med tankar, att möta och acceptera känslor och att våga prova nya vägar i livet. Vi följer upp din behandling kontinuerligt för att se att du gör framsteg. Hör gärna av dig för att boka ett första samtal!

Boka ett första samtal.

Under ett första samtal kan vi se om du kan vara behjälpt av behandlingen   

bottom of page